PATALASTAS

 

Ikinalulugod po naming ibalitang patuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto o pagawaing-pampatubig upang matugunan ang layunin nating lalo pang maisaayos ang pagpapadaloy ng ating patubig sa Lungsod ng Tanauan. Kaugnay po nito, ang pamunuan po ng Tanauan Water District sa pamamagitan ng ating katambal sa paglilingkod, ang South Luzon Water ay nagbalangkas ng mas malawak na pagsasagawa ng mas mabuting pamantayan sa ating koneksyon ng tubig. Sa pagbabago po ng water service connection fee para sa pag-aaplay o pagpapakabit ng bagong koneksyon ng tubig simula po sa Abril 29, 2021 ang mga sumusunod pong pamantayan ay maisasagawa:

 

  1. Pagpapatibay ng koneksyon ng tubig sa paglalagay ng konkretong base o pundasyon ng metro ng tubig upang makaiwas sa pagkapinsala.

 

  1. Tiyakin ang patuloy na daloy ng tubig, at pag-iwas sa malimit na pagtagas ng mga tubo ng tubig sa pamamagitan ng paglalapit ng metro sa bahay ng mga customer.

 

  1. Pangangalaga sa metro ng tubig sa paglalagay ng “meter protector”

 

  1. Patuloy na pagbalangkas at pagsasagawa ng makabagong teknolohiya upang makapagbigay ng sapat at patas na pagpapadaloy ng tubig

 

  1. Paglalatag ng limang (5) metrong service pipe mula sa main line patungo sa tapat ng kanya-kanyang bahay ng customer. (ito ay ipinagagawa dati at binabayaran ng customer nang hiwalay sa aplikasyon ng bagong koneksyon)

 

  1. Pagaanin ang pagpapakabit ng bagong koneksyon ng tubig sa pamamagitan ng anim (6) na buwanang hulugan o installment plan handog ng ating katambal, ang South Luzon Water.

 

Sa kabuuan po ay halos walang nadagdag na bayad dahil isinama na po sa bayarin ang maaring magastos sa pagpapakabit ng bagong koneksyon ng tubig.  Ang amin pong tanggapan ay patuloy na bumabalangkas ng mga programa sa ika-uunlad ng ating patubig at umaasa po kami sa inyong lubos na pakikipagtulungan hinggil sa mga bagay na ito.   Para po sa karagdagang kaalaman, tumawag po sa telepono (043) 778-1155, (043) 778-5778, SMS: 0968 231 3007 (Smart) 0916 285 7217 (Globe), o makipag- ugnayan sa ating opisina.

 

Maraming salamat po.